Τεχνικά Θέματα
 
Σχετική Νομοθεσία
 
Επικοινωνία
 
Συνδέσεις
 
Εγχειρίδια
English
Έμβλημα Κυπριακής ΔημοκρατίαςΥπηρεσία Φ.Π.Α.Λογότυπο Υπηρεσίας Φ.Π.Α.

Επιστροφή του Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο
κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλοςΤο Υπουργείο Οικονομικών σας καλωσορίζει στην ηλεκτρονική δικτυακή πύλη της Υπηρεσίας Φ.Π.Α, που αφορά την επιστροφή του Φ.Π.Α από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποκείμενους στο φόρο πρόσωπα, εγκατεστημένους στο μητρώο Φ.Π.Α. της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/9/ΕΚ της 12ης Φεβρουαρίου 2008.

Οδηγίες:
  1. Επιλέξτε το 1 για να παραλάβετε τον κωδικό εγγραφής στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο
  2. Επιλέξτε το 2 για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας μαζί με τον κωδικό εγγραφής
  3. Επιλέξτε το 3 αν θέλετε να εγγραφείτε σαν αντιπρόσωπος επίχειρησης. Για να μπορείτε να ενεργείτε σαν αντιπρόσωπος θα πρέπει και η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα
  4. Επιλέξτε το 4 για να ενωθείτε στο σύστημα
1. Παραλαβή κωδικού για εγγραφή
2. Αίτηση Εγγραφής υποκείμενου σε φόρο
3. Αίτηση Εγγραφής Αντιπροσώπου
4. Πρόσβαση στο σύστημα


Αρχή Σελίδας

Καλύτερη απεικόνιση με ανάλυση οθόνης 1024 x 768

© 2006 - 2010 Κυπριακή Δημοκρατία,Υπουργείο Οικονομικών
Υπηρεσία Φ.Π.Α.
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου